Om AIJN

AIJN är den representativa sammanslutningen för fruktjuiceindustrin i EU. AIJN representerar hela industrin från råvaruproduktion till förpackning av konsumentprodukter. AIJN grundades redan 1958. AIJN-kontoret ligger i hjärtat av det europeiska kvarteret i Bryssel.

AIJN – den europeiska juiceföreningen – är en icke-vinstdrivande organisation som främjar den europeiska fruktjuiceindustrins intressen och produkter. AIJN är registrerad i Europeiska öppenhetsregistret (European Transparency Register, ett gemensamt register för EU-kommissionen och det Europeiska parlamentet). 

Registret är en databas över lobbyorganisationer, individer samt icke-statliga och andra organisationer som arbetar för att påverka EU:s lagstiftning. Mer information om Europeiska öppenhetsregistret hittar du här. 

Sedan föreningen grundades 1958 har AIJN ständigt uppmuntrat sina medlemmar att förbättra sitt hållbarhetsarbete och höja kvaliteten på sina produkter. Du hittar mer information på AIJN:s webbplats. 

AIJN har följande typer av medlemmar: 

  • Fullvärdiga medlemmar 
    Nationella fruktjuiceföreningar eller juiceföretag i EU:s medlemsstater 
  • Associerade medlemmar 
    Nationella fruktjuiceföreningar i länder utanför EU (som har ansökt om EU-medlemskap) 
  • Observatörsmedlemmar 
    Nationella föreningar i länder utanför EU som inte har ansökt om EU-medlemskap, enskilda företag som råvaruproducenter och förpackningsföretag samt internationella föreningar som är aktiva i fruktjuiceindustrin. Läs mer om våra medlemmar på AIJN:s webbplats.