18 mars 2019 - Pressmeddelande: Juice som dricks tillsammans med måltid kan bidra till minskad fettmassa

En nyligen publicerad studie har undersökt hur intaget av apelsinjuice mellan eller till måltider påverkar energibalansen och ämnesomsättningen i kroppen. Trots studiens utformning med ett intag på hela 1,25 liter om dagen visade det sig att personer som dricker juice i samband med måltider tenderar att förlora fettmassa.

Att apelsinjuicen är en bra källa till vitamin C, folat, kalium och bioaktiva ämnen såsom hesperidin och andra flavonoider är välkänt, men bland många finns en oro för att juicens naturliga sockerinnehåll ska leda till ökad vikt. En grupp forskare vid universitetet i Hohenheim i Tyskland valde att titta närmare på hur juicekonsumtion påverkar kroppsfettet och om tidpunkten för konsumtion kan ha någon påverkan.

Så påverkar juice vikten

I den nya studien, som publicerats i tidskriften Nutrition and Diabetes, lät man testpersoner dricka apelsinjuice antingen till eller mellan måltider. För att kunna se mätbara resultat fick försökspersonerna dricka en stor mängd juice, 1,25 liter om dagen i två veckor. Resultatet visade att de som drack juice mellan måltider ökade 1 kg i fettmassa, medan de som drack juice till måltider minskade 0,3 kg.

- Det var överraskande att en relativt hög konsumtion av apelsinjuice tillsammans med tre måltider per dag till och med minskade mängden kroppsfett, istället för att leda till en ökning, vilket det gjorde när drycken intogs mellan måltider, säger professor Ralf Schweiggert, en av forskarna bakom studien.

Minskad fettproduktion tros vara förklaringen

Forskarteamet menar att detta resultat beror på att det naturliga sockret som finns i juice tas upp olika snabbt av kroppen beroende på om det konsumeras tillsammans med en måltid eller inte. När juicen intogs mellan måltiderna så togs sockret upp mycket snabbare än när juicen dracks i samband med måltid.

- När mycket socker passerar genom kroppen på kort tid aktiveras en komplex metabolisk mekanism för att bli av med de höga sockernivåerna. Då trycks det nyligen konsumerade sockret in i fettproduktionen. Den effekten uteblir när sockerkonsumtionen sker under en längre tidsperiod, som i fallet när apelsinjuicen konsumeras till måltider, säger professor Ralf Schweiggert.

Den stora mängden juice som konsumerades i studien är inget som rekommenderas till konsumenter, men studien visar att ett glas tillsammans med till exempel frukost eller lunch till och med kan leda till minskad fettmassa, vilket är tvärtemot vad många trott.

Om studien
Forskningsstudien var en randomiserad crossover-studie gjord på 26 vuxna. Under två veckor drack försökspersonerna apelsinjuice tre gånger om dagen, totalt 1,3 liter per dag. Antingen drack de juicen till måltider eller mellan måltider. Efter ett uppehåll på en vecka bytte de som druckit juice mellan måltiderna till att dricka juice till måltiderna, och vice versa, under ytterligare två veckor.

Om Svenska Juiceföreningen
Svenska Juiceföreningen består av medlemsföretag som bedriver verksamhet där juiceråvara ingår, antingen som tillverkare, distributör, importör eller representant för utländska företag. Svenska Juiceföreningen arbetar för att stärka branschen och öka kunskapen om frukt och grönt i både hel och pressad form. www.svenskajuiceföreningen.se

Källa:
Hägele FA et al. (2018) High orange juice consumption with or in-between three meals a day differently affects energy balance in healthy subjects. Nutr Diab 8: 19-27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29695707

 

Kontakt
Matilda Nehlmark, 073-045 84 12,  matilda.nehlmark@springtime.nu