2 januari 2019 - Ingrid Larsson: Det finns ett stort missförstånd om hur mycket fruktos det finns i frukt

 

Hur kommer det sig att fruktos har fått en ökad uppmärksamhet under den senaste tiden?
Det är ett antal experimentella studier om fruktos som ligger till grund för det ökade fokuset. Tyvärr tolkades studieresultaten av media som att fruktos och frukt är farligt. Denna rapportering fick stort genomslag i en tid då LCHF var väldigt populärt och debatten om att det är nyttigt med fett eldades på.

Finns det några vanliga missförstånd om fruktos?
Ett stort missförstånd är att det finns så mycket fruktos i frukt och juice så att man inte ska äta och dricka detta. Den största källan till fruktos är sackaros, det vill säga vanligt socker. Studier om frukt, juice och grönsaker visar samstämmigt att dessa livsmedel är relaterade till god hälsa. Vad som är viktigt för den enskilde individen är att inte använda juice som en törstsläckare eftersom det är lättare att få i sig för mycket kalorier när man dricker istället för att äta dem, därför räcker det lilla juiceglaset till frukost.
 
Vilka frågor är stora just nu inom forskning kring fruktos?
Just nu utförs experimentella studier kring non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) då en växande andel av de som har fetma diagnosticeras med sjukdomen, som kommer sig av att levern har lagrat in för mycket fett. Man vet att sjukdomen kan relateras till metabol insulinresistens och höga blodfetter och i och med att fruktos, via de novo lipogenes, kan bli fettsyror så undersöker man om fruktosen kan kopplas till sjukdomen.

Läs mer om fruktos och hälsa här.