Fruktjuice och hjärt- och kärlsjukdomar

Forskning visar tydligt att konsumtion av frukt och grönsaker minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Studier som tittat närmare på konsumtion av fruktjuice visar svaga fördelaktiga samband med blodtryck och kolesterolnivåer. Ny forskning visar även på ett samband med sänkt risk för stroke. Den generella slutsatsen från aktuell forskning är att fruktjuice är ett lämpligt dryckesval för ett friskt hjärta.

Kranskärlsjukdom

Resultat från olika observationsstudier visar att konsumtion av frukt och grönsaker ger ett starkt skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar. En metaanalys som inkluderade nio studier[i] (cohorter) visade att risken för kranskärlssjukdom sjönk med 4 % för varje frukt- och grönsaksportion (106 gr/dag) och 7 % för varje fruktportion. Ett tydligt samband sågs även mellan ökad konsumtion av frukt och minskad dödlighet. Resultaten bekräftas av en annan metaanalys[ii] som visade att risken för kranskärlssjukdom minskade med 11 % för varje frukt- och grönsaksportion (110 gr/dag).

Det finns betydande bevis för att konsumtion av frukt och grönsaker har en skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar så som hjärtinfarkt och stroke. De få kohortstudier som har undersökt fruktjuicekonsumtionens inverkan på kranskärlssjukdom fann inga signifikanta samband.

Stroke

Resultat från två metaanalyser[iii] [iv] och tre kohortstudier[v] [vi] [vii] visar ett samband mellan konsumtion av frukt och grönsaker och en minskad risk för stroke. En av kohortstudierna, som inkluderade 69 622 kvinnor, visade att konsumtion av citrusfrukter och juice (apelsin och grapefrukt) minskade risken för hjärninfarkt (ischemisk stroke) med 10 %.

En metaanalys visade att risken för stroke minskar med 11 % för varje fruktportion som försökspersonerna åt. En annan metaanlays visade att risken för stroke minskade med 11 % vid konsumtion av tre till fem portioner av frukt och grönsaker per dag. Om försökspersonerna åt mer än fem portioner frukt och grönsaker minskade risken med 26 % i jämförelse med de som ät mindre än 3 portioner. Resultatet från de få studier som har undersökt konsumtion av fruktjuice tyder på en minskad risk för stroke.

Högt blodtryck

Flera randomiserade, kontrollerade studier indikerar att frukt och grönsaker har en sänkande effekt på blodtrycket. En nyligen genomförd ”review”-artikel[viii] visade att även fruktjuice ger liknande fördelar. Resultaten visar en viss sänkning av blodtrycket vid fruktjuicekonsumtion. En klinisk studie som undersökte effekten av granatäpplejuice[ix] under fyra veckor visade en 6 % minskning av både det övre och undre blodtrycket. Liknande resultat sågs när man undersökte juice från blåbär[x], tranbär[xi], aroniabär[xii] och blodapelsin[xiii]. Den troliga orsaken till de positiva resultaten är innehållet av kalium eller bioaktiva ämnen, till exempel flavonoider.

Kolesterolvärden

En review-artikel[xiv] som sammanfattat fem randomiserade kontrollerade studier visade att konsumtion av fruktjuice resulterade i en signifikant minskning av så väl det totala kolesterolvärdet som LDL-kolesterolet och kvoten mellan LDL/HDL medan HDL-kolesterolet ökade med 21 %. Effekten var som störst bland de undersökningspersoner som hade högt kolesterolvärde. En annan sammanfattande artikel visade snarlika resultat.

Den forskning som finns idag tyder på att frukt- och/eller grönsaksjuice reducerar LDL- och totala kolesterolnivåer och en trend mot ökade nivåer av HDL-kolesterol. Det finns starka bevis för moduleringar i hjärt- och kärlsjukdom, inflammation och trombocytaggregation vilket med största sannolikhet är kopplat till flavonoidinnehållet i fruktjuice. Dessa effekter ses särskilt hos försökspersoner med en underliggande risk för hjärt- och kärlsjukdomar som till exempel dyslipidemi, typ 2-diabetes och fetma.

Slutsats

Det finns starka bevis för att konsumtion av frukt och grönsaker har en skyddande effekt mot rislen för hjärt- och kärlsjukdomar. Bevisen för att fruktjuice skulle ha en effekt på hjärt- och kärlsjukdomar är svaga om än något högre när det gäller stroke. Däremot har experimentell forskning visat tydligare resultat. Kliniska studier visar flera mekanismer kopplade till vaskulär hälsa, inflammation, lipid oxidation och trombocytaggregation som kan förklara att fruktjuice ger en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Mest troligt är att innehållet av polyfenoler och kalium i fruktjuicen ger denna effekt.

 

[i] Dauchet L et al. (2006) Fruit and vegetable consumption and risk of coronary heart disease: a meta- analysis of cohort studies. J Nutr 136: 2588- 93.  

[ii] He FJ et al. (2007) Increased consumption of fruit and vegetables is related to a reduced risk of coronary heart disease: meta-analysis of cohort studies. J Hum Hypertens 21: 717-28.  

[iii] Dauchet L et al. (2005) Fruit and vegetable consumption and stroke: a meta-analysis of cohort studies. Neurology 65: 1193-7.  

[iv] He FJ et al. (2006) Fruit and vegetable consumption and stroke: meta-analysis of cohort studies. Lancet 367: 320-6.  

[v] Nagura J et al. (2009) Fruit, vegetable and bean intake and mortality from cardiovascular disease among Japanese men and women: the JACC Study. Br J Nutr 102: 285-92.  

[vi] Oude Griep LM et al. (2011) Raw and processed fruit and vegetable consumption and 10-year stroke incidence in a population-based cohort study in the Netherlands. Eur J Clin Nutr 65: 791-9.  

[vii] Cassidy A et al. (2012) Dietary Flavonoids and Risk of Stroke in Women. Stroke 43: 946-51.  

[viii] Hyson DA (2015) A review and critical analysis of the scientific literature related to 100% fruit juice and human health. Adv Nutr 6: 37-51.  

[ix] Tsang C (2012) Intake of polyphenol-rich pomegranate pure juice influences urinary glucocorticoids, blood pressure and homeostasis model assessment of insulin resistance in human volunteers. J Nutr Sci 1: e9  

[x] Johnson SA et al. (2015) Daily Blueberry consumption improves blood pressure and arterial stiffness in postmenopausal women with pre- and stage-1-hypertension: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Acad Nutr Diet 115: 369-77  

[xi] Novotny JA et al. (2015) Cranberry juice consumption lowers markers of cardiometabolic risk, including blood pressure and circulating C-reactive protein, triglyceride, and glucose concentrations in adults. J Nutr 145: 1185-93.  

[xii] Kardum N et al. (2015) Beneficial Effects of Polyphenol-Rich Chokeberry Juice Consumption on Blood Pressure Level and Lipid Status in Hypertensive Subjects. J Med Food 18: 1231-38.  

[xiii] Silveira JQ et al. (2015) Red-fleshed sweet orange juice improves the risk factors for metabolic syndrome. Int J Food Sci Nutr 66:830-6.  

[xiv] Ruxton CHS et al. (2006) Can pure fruit and vegetable juices protect against cancer and cardiovascular disease too? A review of the evidence. Int J Food Sci Nutr 57: 249-72.  

 

 

 

 

Referenser

[1] Cassidy A et al.

Cassidy A et al. (2012) Dietary Flavonoids and Risk of Stroke in Women. Stroke 43: 946-51