Bioaktiva ämnen i juice ger hälsofördelar

 

Att fruktjuice är en källa till A- och C vitaminer är känt för de flesta. Men fruktjuice innehåller även bioaktiva ämnen som flavonoider och karotenoider som förutom att bidra till juicens vackra färg har visat sig ha en rad hälsofördelar. 

Ny forskning visar att en typ av flavonoid som kallas för hesperiden har en särskilt positiv påverkan på några av våra vanligaste folksjukdomar så som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa. Lutein och zeaxanthin som tillhör gruppen karotenoider har visat sig delvis kunna återställa synen hos personer med åldersförändringar i gula fläcken. Forskare har kopplat dessa hälsofördelar med att innehållet i fruktjuice har en hög biotillgänglighet vilket betyder att kroppen har lätt för att absorbera och utnyttja de näringsämnen som juicen innehåller.

Går det då inte lika bra att äta en apelsin och fortfarande få i sig de hälsosamma bioaktiva ämnena? Självklart. Men samtidigt har man vid jämförelser sett att karotenoiden beta-kryptoxantin har en högre biotillgänglighet i pressad form. Skillnaden tros kunna bero på att apelsiners höga pektinnivåer hämmar absorbering av de bioaktiva ämnena i kroppens celler alternativt att splittringen av apelsinens cellväggar vid pressning leder till en större frisättning av beta-kryptoxantin. Forskningen föreslår också att det apelsinernas höga fiberinnehåll kan göra dem mindre biotillgängliga. Samtidigt är fibrer en viktig del av en hälsosam kost varför en kombination av frukt i både hel och pressad form är bra för oss.

 

Läs hela artikeln nedan.