Bearbetning av frukt kan sänka glykemiskt index

Det råder olika syn på hur pressad frukt kan påverka blodsockernivån och även risken för sjukdom. För att få bättre förståelse av detta undersökte forskare hur mixning av frukt kan påverka postprandiella glukoshalter.

En oberoende laboratoriestudie vid Plymouth University i Storbritannien rekryterade 28 vuxna i åldern 20–27 år och undersökte deras blodglukossvar på mixad respektive hel frukt. Till skillnad från vad som förväntades resulterade mixning av frukt i en Nutribullet-maskin i ett signifikant lägre glykemiskt index (GI 32,7) än när försökspersonerna åt hel frukt (GI 66,2). Till och med för färsk mango, som har ett högt GI, sågs inga skillnader mellan mixad och hel frukt. Glykemiskt index anger hur snabbt ett visst livsmedel höjer blodglukoshalten[1]. Som jämförelse är GI-värdena för vitt bröd, vit spaghetti, rå banan och apelsin lika med 72, 49, 51 respektive 43[2].

Författarna noterade att andra studier också har visat att mixning kan förändra GI-värdena. Det föreslogs att förekomsten av amylas i saliven kan påskynda stärkelsehydrolysen under/efter tuggning av hel frukt vilket leder till större tillgänglighet av glukos och en snabbare absorptionshastighet. Mer forskning krävs för att bekräfta detta.

Även om denna undersökning inte specifikt undersökte fruktjuice, kan resultaten läggas till evidensen att bearbetning av frukt inte har en negativ påverkan på blodglukoshalten. Exempelvis anger internationella GI-tabeller att äppeljuice har GI = 41 medan apelsinjuice har GI = 50. Båda kategoriseras ofta som en källa till fria sockerarter. Som kontrast och för att ställa detta i ett fullkostsammanhang har fullkornsbröd GI = 69 medan havregrynsgröt har GI = 55. Båda dessa betraktas ofta som hälsosamma stärkelsehaltiga kolhydrater, ändå har de högre GI än fruktjuice.

[1] https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/glycemic-index-and-glycemic-load-for-100-foods

[2] http://care.diabetesjournals.org/content/31/12/2281.full