Fruktjuice och BMI

Det har förekommit en del diskussioner om hur dryckesval påverkar kroppsvikten med fokus på sockerhalt och energitäthet. I motsats till vissa myndighetsförslag har en ny observationsstudie funnit att konsumtion av fruktjuice var statistiskt förknippad med lägre BMI.

Food4Me-studien, som genomfördes i sju europeiska länder, innefattade data från 1 441 europeiska vuxna personer som fyllde i ett frågeformulär gällande livsmedelsfrekvens med avsikten att utvärdera deras mat- och dryckesvanor. Även kroppsvikt, längd och midjeomkrets ingick, inrapporterat av studiedeltagarna själva via internet.

Resultaten visade att konsumtion av fruktjuice – tillsammans med andra faktorer som att äta fet fisk, fleromättat fett, nötter, mejeriprodukter, fullkorn och mer fibrer, frukt och grönsaker – hade ett signifikant samband med lägre BMI. Andra faktorer som ett stillasittande liv var förknippade med högre BMI.

Dessa resultat belyser vikten av övergripande kost- och livsstilsmönster vid vikthantering. I motsats till tidigare övertygelser verkar konsumtion av fruktjuice utgöra en del av ett gynnsamt kostmönster som bidrar till, snarare än hindrar, att bibehålla en hälsosam vikt.