Juice till eller mellan måltider? Ny forskning undersöker hur tidpunkten för konsumtion påverkar sockerupptaget

En nyligen publicerad tysk studie har tittat närmare på hur vikten påverkas av om juice konsumeras till eller mellan måltider. Resultatet visade att de som druckit juice mellan måltiderna ökat sin fettmassa med 1,0 kg, medan de som druckit juice till måltiderna minskat fettmassan med 0,3 kg. Ett förvånande men mycket intressant resultat tycker professor Ralf Schweiggert, en av forskarna bakom studien.
 
“Det var överraskande att en relativt hög konsumtion av apelsinjuice tillsammans med tre måltider per dag till och med minskade mängden kroppsfett, istället för att leda till en ökning, vilket gjorde när drycken intogs mellan måltider”, säger Schweiggert när Svenska Juiceföreningen får möjlighet till en liten pratstund.
 
Bakgrunden till att forskargruppen ville undersöka hur tidpunkten för konsumtionen påverkar hälsan är att det finns tidigare forskning som pekar på att det har betydelse om drycker innehållande socker konsumeras mellan eller till måltider, berättar han.
 
”När magsäcken fylls med en proteinrik måltid tar det relativt lång tid för maten att passera ner i tunntarmen. Det gör att den dryck som konsumeras i samband med måltiden också tar längre tid på sig att nå tunntarmen. Eftersom det mesta av sockret som tas upp av kroppen tas upp i tunntarmen kommer mer socker ut i blodet snabbare när vätskan passerar snabbt in i tunntarmen. Ett långsammare flöde in i tunntarmen, som sker när magsäcken är fylld med mat, leder istället till lägre ökning av blodsockernivåerna och över längre tid. Konsekvenserna av dessa skillnader i absorbering av socker vet vi inte så mycket om, och det var det vi ville undersöka."
 
Man kan förvänta sig att kaloriintaget från 1,3 liter juice per dag, som försökspersonerna drack i två veckor, skulle innebära en viktökning på närmare ett kilo. Så varför uppstod inte denna ökning när apelsinjuicen konsumerades i samband med måltider?
 
”En förklaring kan vara att när juicen intogs mellan måltiderna så togs sockret upp mycket snabbare än när juicen dracks i samband med måltid. När så mycket socker passerar genom kroppen på kort tid aktiveras en komplex metabolisk mekanism för att bli av med de höga sockernivåerna. Då trycks det nyligen konsumerade sockret in i fettproduktionen. Den effekten uteblir när sockerkonsumtionen sker under en längre tidsperiod, som i fallet när apelsinjuicen konsumeras till måltider”, avslutar professor Ralf Schweiggert.

 

Läs mer om den senaste foskningen på aplesinjuice här nedanför. 

Referenser

[1] Hägele, F.A. et al. (2018)

Auerbach BJ et al. (2017) Fruit juice and change in BMI: a meta-analysis. Pediatrics 139: pii e20162454