Fetma

Att inkludera frukt och grönsaker som en del av den dagliga kosten kan enligt WHO minska risken för vissa icke-överförbara sjukdomar, inklusive kardiovaskulära sjukdomar och vissa typer av cancer.

Vad orsakar fetma?

I motsats till vad vissa viktminskningsguruer och förespråkare för populära dieter hävdar är den vetenskapliga förklaringen till viktökning att en person konsumerar mer kalorier än vad han eller hon förbrukar. Detta inträffar när ett ökat kaloriintag inte vägs upp av motsvarande ökning av den fysiska aktiviteten. Viktökning kan också uppstå när minskad fysisk aktivitet inte uppvägs av minskat kaloriintag. Fetma är vanligen ett resultat av en sådan brist i energibalansen. Den extra kroppsvikten kan öka risken för allvarliga hälsokonsekvenser som sjukdomar, t.ex. kardiovaskulär sjukdom, diabetes och vissa typer av cancer.

Hur kan man förhindra fetma – och varför?

Övervikt och fetma, liksom sjukdomar som förknippas med dessa tillstånd, kan till stor del förebyggas. På individnivå kan varje person bidra till att minska sin risk för ohälsosam viktökning genom att begränsa energiintaget från fetter och sockerarter, öka intaget av frukt, grönsaker, baljväxter, hela korn och nötter samt ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet. Att inkludera frukt och grönsaker som en del av den dagliga kosten kan enligt WHO till och med minska risken för vissa icke-överförbara sjukdomar, inklusive kardiovaskulära sjukdomar och vissa typer av cancer. Mer begränsad evidens tyder på att frukt och grönsaker, när de konsumeras som en del av en hälsosam kost med lågt innehåll av fett, socker och salt/natrium, även kan bidra till att förhindra viktökning och minska risken för fetma – en oberoende riskfaktor för icke-överförbara sjukdomar.

Vetenskapliga studier om fruktjuice

Olika studier med högt vetenskapligt värde (inklusive litteraturgenomgångar, randomiserade, kontrollerade studier och kohortstudier) har undersökt sambandet mellan frukt, grönsaker och frukt-/grönsaksjuice och viktökning. En sådan studie med 13 450 deltagare (barn och ungdomar) drar slutsatsen att ”konsumtionen av fruktjuice var negativt associerad med fetma”. Det innebär att forskningen visade att konsumtion av fruktjuice inte är en determinant för fetma hos barn och ungdomar. 

En analys från 2010 baserad på data från NHANES-registret (insamlad under åren 1999–2004) och som publicerades i Journal of the American College of Nutrition undersökte sambandet mellan konsumtion av fruktjuice och sannolikheten för fetma och metabolt syndrom hos vuxna. Analysen konstaterade att ”jämfört med personer utan denna konsumtion, var de som konsumerade fruktjuice smalare, hade högre insulinkänslighet och lägre sannolikhet för fetma och metabolt syndrom”.

Kan juiceindustrin bidra till att förebygga fetma?

I sitt faktablad om fetma (2016) konstaterar Världshälsoorganisationen att livsmedelsindustrin kan spela en viktig roll för att främja hälsosam kost genom att minska innehållet av fett, socker och salt i processade livsmedel. Fruktjuice är redan minimalt processad (pressad och pastöriserad) och innehåller inga tillsatta sockerarter alls. Faktum är att det är förbjudet enligt europeisk lag att tillsätta socker i fruktjuice. De sockerarter, kolhydrater och fibrer som finns i fruktjuice kommer naturligt från den hela frukt från vilken juicen pressas. Dessutom är det inte tillåtet att reducera något innehållsämne i fruktjuice. Då skulle produkten inte få benämnas fruktjuice.